من در روزگار حیات خود جز حق سخن نگفته ام،جز برای رضای خدا و طریقه حقیقت راهی نرفته ام،دلی را نیازرده ام ،به کسی ظلم نکرده ام،همیشه سعی داشته ام حتی موری را آزار ندهم.همیشه سمبل مهر و وفا و فداکاری بوده ام ولی همیشه درد و رنج قوت و غذایم بوده است.من همیشه خود را برای مرگ آماده کرده بودم.اما مرگ خودم نه فرزندانم .....

خدا بود و دیگر هیچ نبود،مصطفی چمران

منبع : busy mind |خدا بود و دیگر هیچ نبود
برچسب ها :